Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

D.K.

2010.01.02

Az én részegségem forrását,

csakis kívánhatom neked,

a legjobb indulattal

mert nem azonos,

sem olcsó lőrével,

sem olcsó választási cédulával!

 

Az én szomjamat nemesebb ital oltja,

amely nem e világból való! :)))

Küldetett, hogy felvehessük, küldetett, hogy fogyaszthassuk, küldetett, hogy megigazuljunk általa, a legihatóbb víz, amit ember valaha is hitnek nevezhetett, s a belé vetett reménységünket szennyezhetik beszédeikkel azok, akik kívülvalók, de nem mérgezhetik általa üdvösségünket."

 

 

Ámen.

 

 

Kép

 

 

 

 

 

 

 

Kép

 

=>Fotó: D.K.

 

 

 

 

 

 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

figura - Szervusztok!

2011.12.16 11:07

http://www.168ora.hu/tudas/oriasi-muszaki-bravur-volt-elfogni-a-dront-87672.html

„Moharam Golizadeh tábornok, aki az iráni Forradalmi Gárda légvédelmi egységén belül az elektronikus hadviselés helyettes parancsnoka volt, egy alkalommal a Farsz hírügynökségnek kijelentette, hogy hazája nemcsak a lassabban repülő drónokat, de a GPS-vezérlésű rakétákat is el tudja téríteni.”
„Európai hírszerzési források szerint Irán az elmúlt két évben arra is képes volt, hogy lézerrel „megvakítsa” a CIA egyik műholdját.”
„Azon a napon, így szól az Úr, megverek minden lovat rettegéssel, a lovagját pedig őrültséggel; de a Júda házát nyitott szemmel nézem, a népeknek pedig minden lovát vaksággal verem meg.”

Hogy ki képviseli majdan, azon napokon, az Úr választottját, s miféle bevándorlásból lett népek lesznek vakká, akik magukat mondják, zsidóknak, de nem azok, hanem a sátán zsinagógája, egyre érdekfeszítőbb események kezdik felövezni, a várandós anya körvonalait.
Jeruzsálem lakosainak, egyre inkább érdeke lesz, feltárni hovatartozását, s az írott jogosság mérlegében is, megméretni, az igazak földjéről örökölt történelmi hitet, s azt, tetteiben is hitelesíteni, a világ előtt, ónkővé emelve, a helyére valót. Tudjuk, az írásokból, hogy Jeruzsálem, az Úr akaratából, ketté fog szakadni, s igaz oltalomra hívja majdan az Úr, az övéit. Mindezen végső elszámoltatás előtt, keresztényként mégis különösképp örvendetes lenne, ha e kettészakadást, megláthatnánk, az igaz Atya, igaz híveinek, igaz hittételében is, igaz áldozattal járulva Őhozzá, s nem a hazug kereskedések, és népek béreinek megrövidítésére szakosodott istenek, multi~ és banki~ istenek előtti leborulásokban gyalázva a seregek urát, megfeledkezve, a 7. esztendőről, az elengedés évének, méltó kürtöléséről.

figura - Feri Bátyónk!

2011.11.23 12:25

Persze, hogy időnként bekukkantok! Lévén ismerve kimunkálási fokotokat, nem tartok attól, hogy komoly szükségét érezzétek, a kérdezés nélküli megnyilatkozásnak.:))) Ama missziós munka mibenlétéről, szívesen hallanék, valami morzsányi falatot! Magánlevelezéseink, egyértelműsítették, a világ, elemi hibáit, s leszögezhetjük, a világ éléskamrája, mind szellemi, mind fizikai értelemben megbukott kezekben leledzenek. Ezen misszió ma, a leg égbe kiáltóbb probléma, s magam is ezen gyenge pontját kívánom támadni, ama cserép, és vas elegynek, melynek itt az ideje, leomlani, s összetöretni!!

Idmakai - Mindenkinek

2011.11.20 21:53

Írok és felderítek, hogy van e még valaki aki olvassa e sorokat?
Elza szeretettel köszöntelek.
Egy ismerősöm ismeri a missziós munkádat, legyen rajta az úr áldása mindenkor!
Józsi és Karesz! Imádkozzunk folyamatosan Izraelért és Elza missiós munkájáért!

figura - Mara.atha!

2011.09.23 13:20

Roppant aktualitás, a rövid, és velős kijelentésben! Akik nem figyelik Őt, nem várják Őt, sőt fogalmuk sincs világosságáról, azoknak, talán fel sem tűnik, e kor sötétsége, s a sötét szelleme! Ők, valóban nem kérdezik, meddig még?
A mai egyházi élet, nagy átlaga, mily alvó, s langyos vize mellett, mennyire "idegen" képet fest, Pál harcossága, aki a világos beszédet, nem csak a hitet gyakorlók előtt vállalta, hanem a hatalmi "elit", paráznáit is intette szavaival.
Tán nem bánjátok, hogy tőle felidézve, a ma korától, oly távoli hangulatú, a napokban, közöttünk, Tiborci hangnemet is idéző, csodálatos sorait, felelevenítsük, emlékezve, az ő harcosságára, mint aki használta is, a hit kardját, megkapván érte hozzá, a kellő pajzsot, sisakot, és a menekedést:

Mivelhogy sokan dicsekesznek test szerint, dicsekeszem én is.
19.
Hisz okosak lévén, örömest eltűritek az eszteleneket.
20.
Mert eltűritek, ha valaki leigáz titeket, ha valaki felfal, ha valaki megfog, ha valaki felfuvalkodik, ha valaki arczul ver titeket.
21.
Szégyenkezve mondom, mivelhogy mi erőtelenek voltunk; de a miben merész valaki, esztelenül szólok, merész vagyok én is.
22.
Héberek ők? Én is. Izráeliták-é? Én is. Ábrahám magva-é? Én is.
23.
Krisztus szolgái-é? (balgatagul szólok) én méginkább; több fáradság, több vereség, több börtön, gyakorta való halálos veszedelem által.
24.
A zsidóktól ötször kaptam negyvenet egy híján.
25.
Háromszor megostoroztak, egyszer megköveztek, háromszor hajótörést szenvedtem, éjt-napot a mélységben töltöttem;
26.
Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyó vizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak közt;
27.
Fáradságban és nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való bőjtölésben, hidegben és mezítelenségben.
28.
Mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom, az összes gyülekezetek gondja.
29.
Ki beteg, hogy én is beteg ne volnék? Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék?
30.
Ha dicsekednem kell, az én gyengeségemmel dicsekszem.
31.
Az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, a ki mindörökké áldott, tudja, hogy nem hazudom.
32.
Damaskusban Aretás király helytartója őrzette a damaskusiak városát, akarván engem megfogni;
33.
És az ablakon át, kosárban bocsátottak le a kőfalon, és megmenekültem kezei közül.

mara.atha - Az egyháznak a Jézus a fundámentoma

2011.09.22 17:33

A szent igére épül fel lelki temploma.
...
É csak virrasztói kérdik: MEDDIG AZ ÉJSZAKA?

Idmakai - Kedves Mind!

2011.09.14 17:03

Szia, Karesz!
Örülök, hogy ide találtál.
Most már csak Elza életjel adása hiányzik, hogy ratifikálja az e-oldal feléledését!
Üdv mindenkinek," Legyetek éberek, mert nem tudhatjátok, hogy mikor jön el hozzátok a ti Uratok"
II.J.P.

figura - Arany Feri Batyókánk!

2011.09.14 08:01

Az emberi küzdelmek, különleges időszakához értünk. Látván édesanyám maga küzdelmét, a 85 évével, unokanővéremet, aki farkasszemet nézvén, a ma korának sajátos színezetet adó rák elleni küzdelmében, gyermekemet, a felerősödő genetikai sérüléseivel, akire biztos halál vár, gondoskodó szülői mivoltunk megszűnésével. Látván, a hazugság kutyáiak fertelmes ordításait, a politikai színpadon, ahogyan a maguk biztosította munkanélküliségben, az utolsó petákokat próbálják kitaposni becsapott választóikból, nehogy haszon nélkül maradjanak, népnyúzó féreg-barátaik, hááát, nehéz indulatmentesnek maradnunk.
Evilágból megszabadulni, bizony hitünk szerint legyűrve félelmeinket, vagy másként elfogadva, a Krisztus győzelmével nyert fehér köpenyét, győzedelmeskedhetünk, az itt dúló uralom alól.
Az ÉLET széruma nélkül, lehetetlen lenne, csak bele gondolnunk is mindabba, ami zajlik körülöttünk, a szemünk láttára.
Boldogok lehetünk, hogy megismerhettük, e szérumot, s boldogok lehetünk, hogy megláthattuk egymásban is, e csodának virágzó szirmait!!!

Idmakai - Mindenkinek

2011.09.09 11:24

Örülök, hogy bár változások álltak be az oldal szerkesztésében, megmaradt a kommunikáció lehetősége.
Szeretettel köszöntelek Titeket és bíztatlak benneteket a bizakodásra a jövőt, az emberiség és benne a mi jövőnket illetően. Bizakodásom bátorságát Jézus, aki a Kisztus, bátorító szavaiból merítem és erősödik meg hitem, elüzvén a félelmet szívemből. Életem során több ízben is részesültem abban a kegyelemben, hogy Jézus megmutatta hatalmát, mindenható erejét, közvetlenül, vagy angyalai által. Ezek eredménye, hogy nem félek a test halálától, mégha még oly félelmetesnek is tűnik a test halálának megélése. Hetvennyolcadik évembe lépve nem érzem az elmúlás félelmét, különösen azóta, hogy a kegyelem megengedte, hogy bepillantsak, hacsak másodpercekre is a Jézus ururnk által is említett Atyai lakóhelyekre. Az"idő" valóban közel van, de az órát senki sem tudja, csak az Atya. Lényeges és fontos, hogy legyünk készen!
Üdv. szeretettel, Feri

figura - Arany Feri Batyókánk!

2011.03.30 18:26

Nem egyszerűek, a ma pillanatai... Te tudod, mily könnyen elfáradom, s nehezen viselem, előrehaladásában toporzékoló világunkat, s hogy el-elszakad, véges terelhetőségű cérnám. Szavaidból áradó megnyugvásod, egy kicsit, most engem is nyugtat, s kívánom, békéd, további, teljes kibontakozásának folyamata, bennünket, is körülövezhet, egy csodás történet, kezdeteként!

Idmakai - Kedveseim!

2011.03.30 17:37

Én is itt vónék, kissé megtépázottan, mint egy ázott veréb, de tele vagyok bizakodással, hogy a dolgok rendbejönnek. Ugyan akkor felszabadultabbnak érzem magam, mint korábban. Anyámmal volt egy álombeli átélésem, Ami mély és felemelő érzéseket bontott ki lelkemben.

E. - Kedves Figura,

2011.03.30 13:46

a változás minden bizonnyal mindannyiunkban folyamatos :) Remélhetőleg, jó irányban. Ez a bejegyzés pedig immáron több, mint egy éves... Biza ! :)))

figura - Re: Kedves Figura,

2011.03.30 14:29

Az idő, vas foga, csak a naptárba harapott, remélhetőleg.:))) Én, ma is, felvállalom, a jelzett tartalmat!:))) Biza!!!:)))

figura - Szia Elza!:)))

2011.03.30 11:14

Köszönöm, hogy ily kedves előtted, régi mondandóm! Látom, valami változás, Benned is végbement, hála érte az Úrnak!!! Most nagyon mennem kell, kis templomocska vár, hátha lesz belőle, valami nagyobbacska is!

Szeretettel: figura